Jurnal EnHa merupakan jurnal yang mempunyai fokus dan scope pada bidang Pendidikan (Education) dan Humaniora. Jurnal ini dikembangkan oleh  STAI Nurul Hidayah.